30 مهر آخرین مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره تئاتر ونمایش نامه نویسی روح الله

دبیر دومین جشنواره تئاتر روح الله اعلام کرد: 30 مهر آخرین مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره تئاتر ونمایش نامه نویسی روح الله است و این زمان تمدید نخواهد شد.

کد : 622 | تاریخ : 16 مهر 1397

30 مهر آخرین مهلت ارسال متن به دومین جشنواره تئاتر ونمایش نامه نویسی روح الله اعلام شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، دبیر دومین جشنواره تئاتر روح الله اعلام کرد: 30 مهر آخرین مهلت ارسال متن به دومین جشنواره تئاتر ونمایش نامه نویسی روح الله است و این زمان تمدید نخواهد شد. بر اساس این گزارش، پیرو درخواست مکررگروه های نمایشی ،شرکت کنندگان در کارگاه نمایشنامه نویسی و گارگردانان داوطلب شرکت در جشنواره بنا به موضوعی بودن جشنواره ونیاز به مطالعه وتحقیق بیشتر در خصوص موضوعات جشنواره مهلت ارسال متن به دومین جشنواره تئاتر ونمایش نامه نویسی روح الله تا ۳۰ مهرماه تمدید گردید و این تاریخ به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

انتهای پیام /*