آیت الله سید حسن خمینی: شوراها زبان اعتراضات و انتقادات جامعه باشد

آیت الله سید حسن خمینی: شوراها زبان اعتراضات و انتقادات جامعه باشد

کد : 433 | تاریخ : 26 اردیبهشت 1397

انتهای پیام /*